Şu an burdasınız
Anasayfa > Yönetim > Tedarik Zinciri Sorunları ve Çözümleri (SCM)

Tedarik Zinciri Sorunları ve Çözümleri (SCM)

Amacı müşterilerden, tedarikçilerden, ürün ve hizmetlerden gelen bilgilere göre gelirleri büyütme ve maliyetleri azaltmak olan tedarik zinciri yönetiminin geleneksel stratejileri ve metodları küreselleşen ve hızla değişen dünyamızda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu da tedarik zinciri yönetiminde bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Bir çok şirket Tedarik Zinciri Yönetiminde ki bu sorunların iyi bir Kurumsal Kaynak Planı (ERP) ve Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERM) ile çözülebileceğini anlamıştır.

tedarik zinciri sorunları

 

En Önemli Tedarik Zinciri Yönetimi Sorunları

  • Maliyetleri muhafaza edebilmek
  • Doğru bilgiye ulaşabilmek
  • Müşteri tercihlerini takip etmemek
  • Küreselleşme

Maliyetleri Muhafaza Edebilme Sorunu

Tedarik zinciri boyunca yaşanan sorunları ‘n ana sebebi envanter seviyelerini doğru tespit etmenin çok zor olmasından kaynaklanır. Müşteri talepleri, Rekabet, Fiyatlar, Teknolojik gelişmeler, Hava koşulları, Malzeme ve parçalarla ilgili kalite sorunları, makine arızaları gibi faktörler bu belirsizliği etkiler.

Stok seviyeleri çok yüksek ayarlandığında, depolama maliyeti çok yüksek olur. Stok seviyesi çok düşük tutulduğunda ise yüksek talebe veya yavaş teslimata karşı önlem alınmadığından bu durum müşteri ve gelir kaybına yol açabilmektedir.

Çözüm: Müşterilerin ve tedarikçilerin karar verme bilgilerini paylaşacak ve iletecek koordine bir şekilde çalışmasını sağlayacak, bir ağ mimarisi oluşturmaktır.

Örnek:Büyük tedarikçiler, Firmanın İntranetine girerek satış verilerini günlük olarak alması ile daha iyi bir üretim planlamasının yapılmasına yardımcı olabilirler. ’’

Doğru Bilgiye Ulaşabilme Sorunu

Günümüzde işletmeler bilgiye daha rahat ulaşabilmelerine rağmen bilgiye oransal olarak daha az verimle kontrolleri altına alıyorlar. Daha iyi karar vermeyi sağlamak için tedarik zinciri boyunca doğru ve zamanında veri toplamak çok önemlidir. 

Doğru bilgiye ulaşabilme sorunu yetersiz bilişim teknolojilerine bağlansa da organizasyondaki iletişimsizliktende kaynaklanabiliyor.

Çözüm: İş yapanlar arasında iletişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak daha etkin-daha verimli iş süreçleri oluşturulmalı, bu süreçler oluşturulurken bilgi teknolojilerinden de yararlanılmalı.

Müşteri Tercihlerini Tercih Etmeme Sorunu

Müşteri iletişimi maliyetli ve zaman alıcı gözüktüğünden dolayı firmalar ürünlerini tedarikçileriyle beraber dizayn eder. Çok az bir kısmı müşterilerin taleplerini dikkate alır. Müşterileri ile yetersiz işbirliği yapan firmalar zamanla fazla stok, satış ve kaçırılmış inovasyon fırsatlarını taşıyamaz hale gelir.

Çözüm: Şirketler organizasyonel yapılarını ve iş süreçlerini bu talepleri karşılamaya yönelik, kararların işbirliği içinde alındığı, rollerin ve sorumlulukların daha esnek olarak belirlendiği bir biçimde değiştirmelidir.

Örnek: Bulut teknolojileri şirketlerin iş süreçlerini çabuk bir şekilde yeniden düzenlemeleri ve  dünya üzerindeki çalışanlarıyla ve ortaklarıyla etkin bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmak için kullanılabilir. ’’

Küreselleşme Sorunu

Tedarik zincirleri küreselleştikçe, yeterli yetenekte yönetici bulmak, öğrenme kültürü oluşturmak, liderlerin birimler ve değişik coğrafyalar arasında  rotasyonunu sağlamak zorlaşmıştır.

Çözüm: Dünyanın herhangi bir yerindeki tedarik zinciri ağlarının, beraberce planlama yapmasını mümkün kılacak; sensör, ölçüm cihazı, GPS gibi teknolojilerle sadece müşteriler, tedarikçiler ve bilişim sistemleri değil. Hammaddelerin ve ürünlerinde birbirine bağlı olacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

Top